Stowarzyszenie


ZARZĄD

Prezes

Bożena Mękarska

Sekretarz

Krystyna Polak

Skarbnik

Wiesława Krynicka

Członek Zarządu

Krzysztof Jasak

KOMISJA REWIZYJNA

Edmund Koj

Zygfryd Nowak

Andrzej Cwynar